Bær over med oss – ny og bedre hjemmeside er underveis!

Etter noen måneders arbeid, så er vi i ferd med å ferdigstille våre nye hjemmesider. Dessverre opplever vi enkelte problemer,...

Vi valgte å publisere vår nye hjemmeside 1. mai, selv om ikke alt var på plass. Vår nye hjemmeside er 100% integrert med vårt nye medlemsarkiv. Dessverre henger medlemsarkivet noe etter i ferdigstillelsen, men alt skal være på plass i løpet av denne uken.

Det som ikke er klart ennå, er medlemmenes mulighet for å logge seg inn på sine sider. I og med at dette også berører klubbkontaktenes mulighet for å oppdatere klubbens medlemsliste, så er heller ikke denne funksjonen klar.

Vi kan ikke annet enn å beklage de problemer som enkelte av dere har opplevd de seneste dagene, men ber dere alle om å være tålmodige, både med oss og med vår nye leverandør.