Vil du vite hvordan forholdene har vært i Tyskland 2016?

Fra «Wines of Germany» har vi mottatt rapporten « Vintage 2016 – A look at the regions».

Rapporten gir på sine 6 sider en god oversikt over vekstsesongen har vært i Tysklands alle vinproduserende områder. Rapporten er på engelsk, men for den vininteresserte leser bør ikke dette være noe hinder.