Hvilke nivåer er det egentlig på vinutdannelsene og hvor mange er det?

Del på Facebook

Når man blir introdusert for en sommelier høres det imponerende ut. Men det er svært ulike nivåer på kompetansen til en sommelier, alt etter hvor langt i gradene vedkommende har steget. Vi har også Wine & Spirit Education Trust (WSET) sine utdannelsesnivåer, over fire nivåer. Det vil si, man har et femte nivå også, hvor man leverer en ekstra hovedoppgave, men denne er det knapt noen som tar, man hopper heller videre på Master of Wine. Her prøver jeg å sammenligne de mest vanlige utdannelsene med hverandre. Jeg har fått hjelp fra både WSET, Court of Master Sommeliers og Norsk Sommelierutdannelse for å sammenligne nivåene.

Vi har to hovedlinjer, sommelierutdannelsene og Court og Master Sommeliers som tar for seg jobben på gulvet i restaurantbransjen og etter hvert i ledelsen av innkjøp og restaurantdriften, og WSET samt Institute of Masters of Wine som er mer rettet mot handelsdelen av vinbransjen, som import, kjøp og salg. Begge har vin, regioner, druetyper, rett og slett alt som har med vinfaget å gjøre, som grunnpilarer, men de tilnærmer seg faget fra ulik retning.

Sommelierutdannelsene er alle med bakgrunn for restaurantbransjen med servering, kvalitet på vin og sprit, og mat og vin i kombinasjon som grunnpilarer. Service og kundebehandling er en viktig del av utdannelsen, serveringstemperaturer og dekantering. Videre er gjerne drinker, øl, sprit, kaffe, te og sigarer en del av utdannelsen.

​WSET og Master of Wine linjen (WSET er grunnutdannelsen til nær sagt alle som går videre på Master of Wine selv om noen kommer fra Sommeliersiden også) går mer på handelslinjen på vin og til dels sprit. Øl forsvinner ut etter nivå 3. Med andre ord for salgsledd, importører, innkjøpere etc. En Master of Wine er i utgangspunktet en ekspert på innkjøp av vin, en som vet hva vinen bør koste i handelsleddet, eller hva den er verd i markedet når den ankommer utsalgstedet. Enkeltindivider går selvsagt i helt andre retninger, men hverken en Master of Wine eller en Master Sommelier trenger å vite flaskeforskjeller på en 1953 Lafite Rothschild. Svært mange Masters of Wine jobber mest med kommersielle viner, eller utdanning og innehar ikke stillinger man kanskje ville forventet. Noen er også journalister. Svært få sitter i en vinkjeller dagen lang og drikker gamle årgangsviner, slik man kanskje tenker seg at deres hverdag ser ut.

Det er i dag 354 Masters of Wine fra 28 land, langt de fleste fra engelsktalende land, spesielt England. Det er 230 Master Sommeliers i verden hvorav hele 147 er fra USA. Man kan derfor også nesten vurdere å dele inn utdannelsene som en amerikansk og en engelsk. Det er tre personer som innehar både Master of Wine og Master Sommelier tittelen. Norge og Finland har tre Masters of Wine hver, Sverige har to og Danmark har ingen.  Tyskland har bare åtte, mens Storbritannia har hele 208. Ingen av de skandinaviske landene har en Master Sommelier. Spesielt Master of Wine utdannelsen kritiseres for at det ikke er ens rene vinkunnskap alene som bedømmes, men også ens dyktighet i det engelske språket og deres spesielle eksamenskultur. Dette får også WSET en del tyn for.

På laveste nivå har vi WSET Level 1 og Introductory Sommelier. Dette er svært enkelt studium hvor man lærer det helt grunnleggende. Dette er for «de på gulvet» hvor man bare trenger en lett oversikt. Mange vinsamlere vil ha høyere kunnskaper enn dette nivået uten å ha tatt en utdannelse i faget.

WSET Level 2 (Intermediate Certificate) er for ansatte i en vinbutikk. Her har man noe mer dybde uten at man gjør noen dypdykk i noen del av faget. En velinformert ansatt hos en vinforhandler ligger omtrent på dette nivået. Den gang jeg tok Vinmonopolets utdannelser lå disse lavere enn på dette nivået, men jeg kjenner ikke nivået på den interne utdannelsen i dag. Her vil også mange vinentusiaster kunne ha mer kunnskap, forskjellen er at her får man satt det mer systematisk sammen, men det viktigste er den grunnleggende smaketeknikken man lærer her.

WSET Level 3 (Advanced Certificate)/ Certified Sommelier/ Vinkelnerutdannelsen tilsvarer en butikksjefs kompetansenivå internasjonalt. Her skal du kunne vurdere innkjøp og ha en god greie på kvalitetsnivåer og druesorter i forskjellige vinregioner. Toppstudenter etter endt vinkelnerutdannelse kan hoppe over WSET Level 3 og starte på WSET Diploma om de ønsker å «bytte  linje», mens studenter som knapt bestod utdannelsen bør ta Level 3 før de eventuelt vurderer Level 4 Diploma. For sommelierer skal man også inneha en god forståelse av vinregionenes typisitet og særpreg. Smaksteknikk er kanskje det viktigste man får med seg på dette nivået.

Advanced Sommelier ligger over WSET Level 3, men under Diploma. Her skal Sommelieren ha enda mer dybdeforståelse i sitt fag.

WSET Level 4 Diploma er et dypdykk i faget på en helt annen måte enn foregående utdannelsesnivåer. Frem til dette nivået er alle utdannelser med relativt kort varighet eller intensitet. Til sammen ikke over tyve- femogtyve undervisningsdager. Her snakker vi plutselig om to og et halvt til treårig utdannelse og pensum øker fra noen hundre sider til tusenvis. Da jeg tok denne utdannelsen leste jeg over 10.000 sider med vinlitteratur. Jeg smakte antagelig enda flere viner. I Norge er det per i dag rundt 50 som innehar denne utdannelsen, mens det er ytterligere rundt 200 som aldri har klart å fullføre eller fortsatt sitter på skolebenken. Vanligvis er det rundt femten til tyve nye studenter per år. Her må man kunne gjøre rede for alle verdens vindistrikter, alle vinlands viktigste druesorter, kunne produksjonsteknikker og likheter og forskjeller på nær sagt en hvilken som helst etikett du har foran deg. Smaksteknikk er også en viktig del av faget som man går grundig igjennom. Det er seks eksamener som må bestås samt en rekke innleveringsoppgaver.

Master of Wine/ Master Sommelier er de høyeste nivåene i begge linjene. Spranget fra Diploma til Master of Wine er stort, men enda større for en Advanced Sommelier til en Master Sommelier. Her er det et dypdykk i enda større grad i alle vinverdens parametere. Her skal du kunne ta syrenivå, sukkernivå og alkohol på en vin ut i fra og smake på den, og du bør kunne Oxford Companion to Wine på rams. Nivået er ekstremt høyt og begge utdannelsene regnes som noen av verdens vanskeligste. Master of Wine er skriftlig, mens Master Sommelier er muntlig. Begge har mange dager med forskjellige eksamener og en rekke innleveringsoppgaver. Etter at man har fått godkjent og bestått alt dette gjenstår en hovedoppgave. To av de tre som innehar begge forteller at Master of Wine kanskje er hakket vanskeligere da man må kunne enda mer om de virkelig kjedelige sidene ved vinverden, men at det er vanskelig å si noe spesifikt. Men at din bakgrunn også er avgjørende. En som jobber med import eller journalistikk vil antagelig ha lettere for Master of Wine utdannelsen, enn en som jobber i restaurantbransjen, og motsatt.

Norge har flere Master of Wine studenter hvorav en av disse har kommet så langt i utdannelsen at vi kanskje ser Norges fjerde MW i løpet av 2017.