NVkFs årsmøte 2014

Del på Facebook

Hotellet med sin lange flotte historie og sangnomsuste Palmehave skapte en flott atmosfære for årsmøtet. Hotellet innfridde på alle måter. Spesielt må vi fremheve det serviceinnstilte personalet og den flotte frokosten (Norges nest beste hotellfrokost). Årsmøtemiddagen beviste at kjøkkenet har et høyt faglig nivå, også utenom frokosten. Meget bra.

Selve årsmøte forløp uten den store dramatikken. Økonomien til forbundet er stram. Styret har nå ønske om å sette i verk tiltak for å bedre situasjonen. Se egen sak om Bulletinen. Alle andre årsmøtesaker var det full enighet om.

 

Bulletinen

Den saken som skapte størst diskusjon på årsmøte var driften og utgivelsesform av medlemsbladet Bulletinen. I dag koster trykking og distribusjon av Bulletinen godt over kr 200.000 årlig. For forbundet er dette litt for store kostnader enn det man kan forsvare økonomisk.

Flere på årsmøtet gav rosende omtale av bladet både med hensyn til innhold og form. Bladet er vel den viktigste grunnen til at klubber utenfor det sentrale Østlandet er medlem. Av den grunn bør og må bladet opprettholdes i en eller annen form.

Årsmøtet vedtok å opprettholde bladet, men at distribusjonsformen endres. Fra og med nr. 3 2014 blir Bulletinen sendt elektronisk til alle medlemmer i PDF format. For de som ønsker å motta bladet i trykt format kan det kjøpes mot et tillegg. Styret vil i løpet av våren komme tilbake med priser for dette.

Neste nummer av Bulletin blir således det siste nummeret som blir trykt og sendt til alle medlemmene. Litt vemodig, men for forbundet en dyd av nødvendighet for å berge økonomien.

 

Nytt styre

Tre personer i styret var på valgt. I tillegg var det ønsket om en endring av funksjoner internt i styret. Alle valgt og endringer av funksjoner var enstemmige.

Det nye styret består av følgende:

President: Kristian Gahre Christiania Champagne Club og Knatten Wine & Dine Valgt for 2 år
Visepresident: Jan Fredrik Tveten Vinforeningen på Druen  Valgt for 1 år
Styremedlem: Arnold Myhre Bacchus 81 og Munnskjenkene  Ikke på valg
Styremedlem: Sten V. Holt Les Barriques Miserables  Ikke på valg
Styremedlem: Truls J. Aasterud Golia Vinklubb Valgt for 2 år
Styremedlem: Silje Meskestad Vinklubben Sølvkaggen Ikke på valg
Styremedlem: Bengt M. Wenstøb Casa Dolce Casa Valgt for 2 år