Direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen kommenterer forslaget om å øke alkoholavgiften med fem prosent.

Økt alkoholavgift gir mer kriminalitet

Del på Facebook

Slik kommenterer direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen forslaget om å øke alkoholavgiften med fem prosent. Ifølge Finansdepartementet vil en slik avgiftsøkning føre til lavere alkoholforbruk, uten at svenskehandel og smugling øker.

– Dette framstår som en regnelek der man kommer fram til det resultatet man har bestemt seg for på forhånd, sier Nome. Han viser til at grensehandelen har økt eksplosivt de siste årene, det samme har tollernes beslag av øl og brennevin.

– Det er for lengst påvist at de høye avgiftene er de viktigste drivere for grensehandel, taxfreekjøp og smugling.

Bryggerinæringen reagerer også på at det ikke skilles mellom svak og sterk alkohol.
– De siste 10-15 årene har spritavgiften blitt satt ned to ganger, mens den svakeste alkoholen, øl og sider, har blitt skattlagt mer og mer. Det er nokså bakvendt hvis man ønsker at folk skal få i seg mindre alkohol, sier direktør Petter Nome.