Norske Vinklubbers Forbund

Stiftet 24. mars 1990.

Norske Vinklubbers Forbund er en interesseorganisasjon for norske vinklubber. Vårt formål er å gjennom informasjon og fellesaktiviteter blant medlemsklubbene fremme god vinkultur i Norge. For tiden har vi omlag 4000 enkeltmedlemmer fordelt på over 220 aktive medlemsklubber.

Bankkonto: 7139.05.29907

Org.nummer: 983 718 175

Kontaktopplysninger

Ta kontakt med oss!

Ditt navn (* må fylles inn)Din epost (*)Din meldingStyret i NVkF 2020 – 2021

NVkFs øverste organ er Årsmøtet. Det velger et styre på 7 medlemmer. Hvert styremedlem velges for 2 år.

Truls Aasterud

President


Periode : 2021-2023

Benedicte Teigen Gude

Visepresident


Periode : 2020-2022

Jan Fredrik Tveten

Styremedlem


Periode : 2021-2023

Mina Aasterud

Styremedlem


Periode : 2020-2022

Anne Merete Lien

Styremedlem


Periode : 2021-2023

Silje Meskestad

Styremedlem


Periode : 2020 – 2022

Magnus Qvale

Styremedlem


Periode : 2021-2023