Annonser

Våre nettsider brukes av rundt 12 000 vin-interesserte mennesker hver måned. Nå din målgruppe effektivt og enkelt ved å kjøpe annonseplass hos oss.

Priser og formater

Vi kan tilby ulike annonseformater og plasseringer på vår nettside. Du kan også annonsere i det ukentlige nyhetsbrev til våre medlemmer. Annonsen må være relevant for våre medlemmer. Se detaljer for ulike annonsenseformater og plasseringer under, og kontakt oss for pristilbud.

Kontakt oss

Kontakt oss for annonsering her. Har du spesielle ønsker om formater eller ønsker samarbeid på andre måter? Noter i fritekstfeltet i skjemaet, så finner vi en løsning.

1360x300 px full forsidebanner

Rett under de innledende artiklene på forsiden har vi en annonse som går over hele innholdsbredden.

Forside_fullannonse

660x300 px 1/2 forsidebanner

Rett under de innledende artiklene på forsiden kan vi også tilby 1/2 forsidebanner. Velg to ulike budskap, eller gå for én enkelt annonse.

Forside_halvannonse

1360x300 px full kategoriannonse

Rett under toppvignetter for våre hovedkategorier kan du få vist ditt budskap i stort format.

Kategoriannonse

820x300 px artikkelannonse

Brødteksten i en artikkel kan avbrytes av en annonse etter andre avsnitt. Annonsen blir tilfeldig plassert.

Artikkelannonse
shutterstock_1262531719_vinglass