Personvernerklæring

Norske Vinklubbers Forbund benytter MedieVekst AS som databehandler. Databehandler benytter følgende leverandører som underleverandører, og opplysninger kan for følgende tjenester bli gitt videre til disse leverandørene:

Tjeneste Databehandler
Adressering og Pakketering Grafisk Ferdiggjøring AS
Adressering og Pakketering Grøset Trykk AS
Adressering og Pakketering Adressering og Konvoluttering AS
Adressering og Pakketering Lundeby & Co Bokbinderi AS
Adressering og Pakketering Fladby AS
Fakturering Grafisk Ferdiggjøring AS
Kredittkort Stripe
Kredittkort Teller/Nets
Adressevask og nummersøk Bisnode Matcit
SMS Eurobate Norge AS
SMS Mobile Media Services AS

Hvilke opplysninger lagres?

Opplysningene som lagres er navn, adresser, telefonnummer og epost på medlemmere og andre leverandører. Det lagres informasjon om hvilke arrangementer som de registrerte deltar på og aktiviteter på nettsiden, herunder innlogginger, bestillinger og administrasjon av brukerere sin. Grunnlaget for å behandle opplysningene er samtykke ved registrering. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake, og opplysningene vil da slettes. Dette innebærer også at de aktuelle medlemmene eller den aktuelle klubben meldes ut av forbundet. Opplysningene lagres fram til medlemmet eller klubben melder seg ut av forbundet.

Opplysningene samles inn for følgende formål:

  • For å kontrollere at kun betalende medlemmer får medlemspriser.
  • Sikre at løsningene for å logge seg inn, administrere brukere og klubber, melde seg på og betale for arrangementer fungerer som det skal.
  • Sende ut faktura, sende ut nyhetsbrev, Bulletin og andre tilbud for de som har samtykket til dette.
  • For å sende ut Bulletin i Posten til de som har bestilt dette.
  • For kjøp av andre tjenester.

Cookies

Følgende Cookies kommer fra Google analytics:
_ga: Har en utløpsdato på to år og brukes til å skille brukere i Google Analytics.
_gat: Har en utløpsdato på et minutt og brukes til å begrense antall forespørsler til Google Analytics.
_gid: Har en utløpsdato på 24 timer og brukes til å skille brukere i Google Analytics.

Innsyn

Den som registreres har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling. Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Behandlingsansvarlig for medlemsregisteret kan kontaktes på [email protected].