Personvernerklæring

Bildet viser gammelt arkiv

Foto: Dreamstime.com

 

Norske Vinklubbers Forbund benytter MedieVekst AS som databehandler. Databehandler benytter følgende leverandører som underleverandører, og opplysninger kan for følgende tjenester bli gitt videre til disse leverandørene:

Tjeneste

Databehandler

Adressering og Pakketering

Grafisk Ferdiggjøring AS

Adressering og Pakketering

Grøset Trykk AS

Adressering og Pakketering

Adressering og Konvoluttering AS

Adressering og Pakketering

Lundeby & Co Bokbinderi AS

Adressering og Pakketering

Fladby AS

Fakturering

Grafisk Ferdiggjøring AS

Kredittkort

Stripe

Kredittkort

Teller/Nets

Adressevask og nummersøk

Bisnode Matcit

SMS

Eurobate Norge AS

SMS

Mobile Media Services AS

 

Hvilke opplysninger lagres?

Opplysningene som lagres er navn, adresser, telefonnummer og epost på medlemmere og andre leverandører. Det lagres informasjon om hvilke arrangementer som de registrerte deltar på og aktiviteter på nettsiden, herunder innlogginger, bestillinger og administrasjon av brukerere sin. Grunnlaget for å behandle opplysningene er samtykke ved registrering. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake, og opplysningene vil da slettes. Dette innebærer også at de aktuelle medlemmene eller den aktuelle klubben meldes ut av forbundet. Opplysningene lagres fram til medlemmet eller klubben melder seg ut av forbundet.

 

Opplysningene samles inn for følgende formål:

  • For å kontrollere at kun betalende medlemmer får medlemspriser.
  • Sikre at løsningene for å logge seg inn, administrere brukere og klubber, melde seg på og betale for arrangementer fungerer som det skal.
  • Sende ut faktura, sende ut nyhetsbrev, Bulletin og andre tilbud for de som har samtykket til dette.
  • For å sende ut Bulletin i Posten til de som har bestilt dette.
  • For kjøp av andre tjenester.

 

Innsyn

Den som registreres har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling. Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Behandlingsansvarlig for medlemsregisteret kan kontaktes på medlem@nvkf.no.