Bulletin

Bulletin var organ for Norske Vinklubbers Forbund.

Bulletin ble de siste årene distribuert som en bladbar PDF, først med fire utgivelser i året, for så å bli utgitt seks ganger i året den siste tiden.

Kostnadene for å utgi Bulletin var høye, og etter utgivelse av nr. 5-2019 ble det besluttet å legge ned bladet, for heller å satse på hjemmesidene som distribusjonskanal for medlemsinformasjon og annet.

Nederst på denne siden finner du, med enkelte unntak, link til alle utgivelser helt tilbake til 2004. Her finner du gode vinrelaterte artikler, anbefalinger og informasjon om de forskjellige nyhetsslippene.

Ill_bulletin_5

Bulletin 2010-2019