LAR OSS FRISTE: Danske smørbrød danker ut medbrakt norsk i ferien.

Lar brunosten bli hjemme

Del på Facebook

– Nå lar vi fiskebollene, brunosten og kaviartuben bli igjen hjemme når vi drar på ferie til utlandet. Vi spiser ikke medbrakt lenger, sier Pia Buen, salgs- og markedsansvarlig for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største utleier av ferieboliger og sender 50000 nordmenn på ferie årlig. I en stor kundeundersøkelse er de norske hytteturistene spurt om de pakker med seg mat hjemmefra.
– Bare én av hundre svarer at de som regel tar med egen mat. 24 prosent oppgir at de gjør det av og til. 75 prosent gjør det aldri, så dette er nok en utdøende vane, sier Buen. Forklaringen er trolig at nordmenn har fått god økonomi og er blitt svært verdensvante, ifølge reiselivsforsker Terje Slåtten, førsteamanuensis ved Høgskulen i Lillehammer.

 

Ønsker variasjon

– Svarene ville nok vært annerledes om spørsmålet hadde blitt stilt for 30-40 år siden. Da måtte vi være mer forsiktige med feriebudsjettet. I tillegg var det nok en del skepsis mot fremmede matkulturer.
Usikkerhet om maten var trygg å spise og holdt god kvalitet, gjorde seg nok også gjeldende i noen turistland, tror Slåtten.

– Begrunnelsene for å ta med mat på ferie har nok tapt mye av sin betydning for oss. I tillegg til at vi reiser mye ut, har vi også blitt svært eksponert for andre kulturers mat gjennom innvandringen. Vi har blitt vant med nye og varierte smaker og er ikke lenger engstelige i så måte. Også lett tilgjengelig informasjon på nettet har stor betydning for hvordan vi velger å spise på utenlandsferien, mener reiselivsforskeren.

– Det er enkelt å søke seg fram til spisesteder som har den type mat vi ønsker, og restauranter som er kvalitetssjekket. Dette gjør det lettere å slippe til matgleden og smakskontrastene også for dem som ellers ville vært litt tilbakeholdne.

 

Spesielle behov

Blant dem som likevel tar med seg mat på ferieturen, finnes det trolig en del som har spesielle behov, tror Pia Buen i Novasol.

– Allergier og spesielle dietter kan nok være årsaker til at noen vil sikre seg, særlig når de ikke er kjent med hva de kan vente å finne på stedet de kommer. Men som regel lar jo dette seg undersøke på forhånd. Hun regner det også som sannsynlig at det er vanligere å ta med mat hvis man reiser med bil enn for eksempel hvis man flyr.

– Likevel vil det overraske meg om bilister tar med seg mat til for eksempel Danmark, som er det mest populære landet å dra til for norske hytteturister. Der er maten kjent for å være både god og svært rimelig, og det er nok de fleste nordmenn klar over, sier Pia Buen.