Bildet er fra en styresmaking av Barolo og Barbaresco. Foto: Benedicte Teigen Gude

Vil du sitte i styret i Norske vinklubbers forbund?

Del på Facebook

Er du interessert i vin og vil ta i et tak i styret i Norske Vinklubbers Forbud (NVkF)? Vi er på jakt etter fire nye styremedlemmer!

NVkF er en interesseorganisasjon for norske vinklubber. Vårt formål er å fremme god vinkultur i Norge gjennom informasjon og fellesaktiviteter blant medlemsklubbene, og ivareta våre medlemmers interesser. Både vinklubber og enkeltpersoner kan være medlemmer i NVkF.

Styremedlemmer velges for to år av gangen på årsmøtet, som er NVkFs høyeste myndighet. Årsmøtet vil holdes innen utgangen av april.