Forskning om kjøpsbeslutninger for vin

Del på Facebook

For opplevelsesprodukter blir derfor andre personers erfaringer med produktet ofte en viktig kilde for informasjon når man skal bestemme seg for å kjøpe eller ikke. Dette gjelder trolig også for et produkt som en vin man ikke har smakt før. Om dette er det per i dag veldig lite forskningsbasert kunnskap, og det ønsker Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med NVKF å gjøre noe ned.

I disse dager gjennomfører Høgskolen i Lillehammer og NVKF en spørreundersøkelse som skal kaste mer lys over dette fenomenet. En epost med link til et elektronisk spørreskjema er sendt alle kontaktpersoner for klubber med mer enn fire medlemmer. Tanken er så at denne eposten sammen med linken til det elektroniske spørreskjemaet videresendes til de andre medlemmene i den aktuelle vinklubben.»

Troverdigheten og kvaliteten i undersøkelser som dette er avhengig av høy svarprosent. Vi oppfordrer alle kontaktpersoner til å videresende epost og alle til å svare på undersøkelsen – det tar kun 5 minutter!

NB! Sjekk spam-mappen
Har du som kontaktperson ikke mottatt mail? Sjekk spam-mappen, det kan jo være at eposten har havnet i spam-filteret til en del av mottakerne.