Vårt medlemsblad Bulletin får du både på nett og papir

Del på Facebook

Resultatet har blitt et lesverdig og flott magasin, med mange muligheter både for deg som leser, og for oss som utgivere. Med et digitalt magasin vil du få en ny leseopplevelse, enten om du bruker PC/Mac eller lesebrett. For oss som utgivere, så har vi nå muligheten til å «krydre» artiklene med klikkbare linker, hvor du kan lese mer om, og fordype deg i, stoff som er tilknyttet hovedartikkelen. Har du ikke allerede lest nr. 3, så last den ned her: http://digital.findexaforlag.no/i/398437 .
Økonomiske årsaker
Det var på NVkFs siste årsmøte at overgang til digital versjon ble vedtatt. Bakgrunnen var forbundets noe anstrengte økonomi, beregninger viser at ved å gå over til en digital utgivelse, vil vi ha en innsparing på nærmere kr. 200.000,- i året. Dette er midler som vi kan pløye tilbake til foreningens arbeid, i form av smakinger og arrangementer, men også flere artikler til Bulletin.
Positive tilbakemeldinger
Etter at vi sendte ut Bulletin nr. 3 som digitalt magasin, har vi mottatt flere tilbakemeldinger. De fleste er meget godt fornøyd med den nye versjonen, andre har litt startvansker og trengte hjelp til å orientere seg, mens noen har gitt uttrykk for at de savner papirutgaven. For å hjelpe leserne med å orientere seg i bladet, samt utnytte de mulighetene som ligger i bladet, så vil vi om kort tid legge ut en hjelpeside hvor alle ikoner og funksjoner forklares.
Papirversjon er tilgjengelig
Allerede på årsmøtet i Trondheim, så ble det sagt at man skulle finne en løsning for de som fortsatt ville ha Bulletin i papirform. Vi har nå funnet en løsning på dette. I samarbeid med Norsk Noteservice AS, som er Norges største leverandør av noter til korps, kor, orkester og andre, så har vi gjort avtale om å benytte deres tjenester. Norsk Noteservice AS har en velfungerende nettbutikk, og vi har i samarbeid med dette firmaet nå åpnet en egen nettbutikk hvor våre medlemmer kan bestille Bulletin, både som enkeltutgave og års-abonnement. Pris for en utgave av Bulletin vil bli kr. 100,- levert i postkassen, og et års-abonnement vil koste kr. 400,-. De reelle kostnadene knyttet til opprettelse av sider i nettbutikk, digitaltrykk av små opplag, transaksjonsgebyr, pakking, porto og så videre er i realiteten høyere, men vi velger som en prøveordning, å legge oss på et forhåpentligvis akseptabelt nivå.
Bestilling skjer ved å logge seg inn på http://notebutikken.no/bulletin. Man betaler for sine bestilte varer via nettbank. Velger man å tegne et abonnement, så sendes papirutgaven ut umiddelbart etter trykking.